ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล “จุลมงกุฎ : เกียรติภูมิวิทยา” ประจำปี 2558

Department News TH 1200px

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. รสริน พลวัฒน์ ผู้ได้รับรางวัลจุลมงกุฏ: เกียรติภูมิวิทยา ประจำปี 2558 ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

Posted in News and tagged , , .