องค์การสวนพฤกษศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23380237_1590718124340473_2299967323670087290_n
23380340_1590718134340472_1789617237180887399_n
23472794_1590718107673808_5391207446117777327_n
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและห้องปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์อย่างบูรณาการ” ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย นายภราดร หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม กับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้มี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามเป็นพยาน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ต่อไป

 
 
Posted in News and tagged , , , , .