บุคลากรฝ่ายวิชาการ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์

Assoc. Prof. Dr. Sehanat Prasongsuk
Head of Department
Plant and Fungal Biotechnology

Plant and Crop Residues Utilization

Plant Biomass Conversion

Fungal Enzymes and Metabolites

Mushroom and its Applications

Biopulping and Biobleaching

E-Mail: sehanat.p@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5493
sehanat.p@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Assist. Prof. Dr. Anchalee Chaidee
Root border cell separation under abiotic stress

Micromorphology of plant leaf and root

Human and plant beneficial elements

E-Mail: anchalee.ch@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 6162
anchalee.ch@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Assist. Prof. Dr. Anchittha Satjarak
Green algal diversity

Evolutionary genomic and transcriptomic of green algae

Evolution of organelle genomes

Carbohydrate metabolisms in green algae

E-Mail: anchittha.s@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5508
anchittha.s@chula.ac.thView Details
Assoc. Prof. Dr. Aroonrat (Meekijjaroenroj) Kidyoo
Plant reproductive biology

Volatile organic compounds (VOCs) emitted by plants and chemical communication between flowering plants and their animal pollinators

Plant secretory structures, such as osmophores producing/emitting VOCs

Palynology

Plant taxonomy and ethnobotany

E-mail: aroonratm@hotmail.com
Tel: +66 (0) 2218 5503
aroonratm@hotmail.comView Details
Assist. Prof. Dr. Boonthida Kositsup
Plant Physiology

Photosynthesis

E-Mail: boonthida.k@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5514
boonthida.k@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Dr. Chadtip Rodtassana
Tropical forest ecology

Plant root systems

Nutrient and carbon dynamics in forest ecosystems

E-Mail: chadtip.r@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5506
chadtip.r@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Assist. Prof. Dr. Chanita Paliyavuth
Forest and Wetland Ecology

Plant Ecophysiology

E-Mail: chanita.p@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5476
chanita.p@chula.ac.thView Details
Assist. Prof. Dr. Chompunuch Glinwong
การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางชีวสารสนเทศในการออกแบบเซลลูเลสในแอนแอโรบิค

E-Mail: chompunuch.v@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5479
chompunuch.v@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Assist. Prof. Dr. Jittra Piapukiew
ความหลากหลายของราไมคอร์ไรซ่ากลุ่มต่างๆ

การประยุกต์ใช้ราไมคอร์ไรซ่าเพื่อการเกษตร

ศึกษาโครงสร้างประชากรราเอคโตไมคอร์ไรซ่า

ศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรราเอคโตไมคอร์ไรซ่า

ความหลากหลายของราเอนโดไฟต์

E-Mail: jittra.k@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5492
jittra.k@chula.ac.thView Details
Assist. Prof. Dr. Juthamas Chaiwanon
Plant responses to hormones and environmental stress

Signal transduction pathway

Functional genomics

E-mail: juthamas.c@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5484
juthamas.c@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Assist. Prof. Dr. Kanogwan Seraypheap
Postharvest Physiology of Horticultural crops

E-Mail: kanogwan.k@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5495
kanogwan.k@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Prof. Dr. Manit Kidyoo
Plant Anatomy

Plant Microtechnique

Plant Morphology

Plant Taxonomy

E-Mail: kidyoo_m@yahoo.co.th
Tel: +66 (0) 2218 5507
kidyoo_m@yahoo.co.thView DetailsResearch Unit
Assoc. Prof. Dr. Pattamawadee Yanatatsaneejit
Human Genetics

Molecular Human Genetics

E-Mail: yanpatta@hotmail.com
Tel: +66 (0) 2218 5492
yanpatta@hotmail.comView DetailsResearch Unit
Assist. Prof. Dr. Patra Yeetong
Human Molecular Genetics

Medical Genetics

E-mail: patra.y@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5484
patra.y@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Assist. Prof. Dr. Piyasak Chaumpluk
E-Mail: piyasakcha@yahoo.com
Tel: +66 (0) 2218 5494
piyasakcha@yahoo.com
Assist. Prof. Dr. Ploenpit Chokchaichamnankit
Cytogenetics

Plant Genetics

E-Mail: ploenpit.c@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5499
ploenpit.c@chula.ac.thView Details
Assoc. Prof. Dr. Pongtharin Lotrakul
Plant Pathology (Virology)

Plant Molecular Biology

E-Mail: pongtharin.l@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5497
pongtharin.l@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Assoc. Prof. Dr. Rachaneekorn Tammachote
Mutation and cellular effects of genetic diseases in Thai population

E-Mail: ratchaneekorn.t@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5506
ratchaneekorn.t@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Assist. Prof. Dr. Rossarin Pollawatn
Diversity and ecology of Bryophytes and Pteridophytes in Thailand and adjacent region

E-Mail: rossarin.p@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5505
rossarin.p@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Assoc. Prof. Dr. Sasitorn Poungparn
Net ecological productivity in mangrove forest

Fine root dynamics of mangrove forest

Carbon storage in deciduous forests of
Northern Thailand

Ecological studies on freshwater swamp forest of Northeastern Thailand

E-mail: sasitorn.p@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5506
sasitorn.p@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Prof. Dr. Supachitra Chadchawan
Plant Stress Physiology and Molecular Biology

Chitosan and plant responses

E-Mail: s_chadchawan@hotmail.com
Tel: +66 (0) 2218 5495
s_chadchawan@hotmail.comView DetailsResearch Unit
Assist. Prof. Dr. Teerada Wangsomboondee
Plant diseases caused by fungi and bacteria

DNA fingerprint for pathotype screening of Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Use of avirulence genes for studying pathotype of Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Development of perfect molecular markers for rice variety purity test

E-Mail: teerada.w@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5476
teerada.w@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Dr. Thanin Chantarachot
Plant developmental plasticity in response to environmental stresses

Post-transcriptional gene regulation in plants

E-mail: thanin.c@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 6155
thanin.c@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Assist. Prof. Dr. Tosak Seelanan
Plant Taxonomy

Plant Molecular Systematics

E-mail: tosak.s@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5502
tosak.s@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Dr. Waraluk Kasettranan
E-mail: waraluk_thun@yahoo.com
Tel: +66 (0) 2218 5491
waraluk_thun@yahoo.com
Prof. Dr. Warawut Chulalaksananukul
Bioconversion or Biotransformation

Whole cell biocatalyst

E-mail: warawut.c@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5482
warawut.c@chula.ac.thView DetailsResearch Unit
Dr. Wichanee Bankeeree
Bioproduct from plant biomass

Bioremediation

Enzyme technology from clean industrial processes

E-mail: wichanee.b@chula.ac.th
Tel: +66 (0) 2218 5493
wichanee.b@chula.ac.thView DetailsResearch Unit