พวงชมพู

Antigonon leptopus Hook. & Arn.

วงศ์ POLYGONACEAE

ชื่ออื่นๆ: ชมพูพวง พวงนาค (กลาง) หงอนนาค (ปัตตานี)

ไม้เลื้อย มีอายุหลายปี ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปหัวใจ ขนาด 9-18x 4-12 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนหยักเว้ารูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบบางเห็นเส้นใบชัดเจน มีขนปกคลุม ดอกออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-15 เซนติเมตร ปลายแกนช่อดอกยืดยาวและม้วนเป็นมือเกาะ ทำให้เลื้อยพันไปได้ไกล กลีบเลี้ยงจำนวน 5 กลีบ สีชมพู รูปไข่ถึงรูปหัวใจ ปลายแหลม โคนหยักเว้าเล็กน้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 1 เซนติเมตร ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 7-8 อัน สีเหลือง ผลรูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 เซนติเมตร สีน้ำตาล

ออกดอกตลอดปี พบขึ้นเลื้อยพันเป็นกลุ่มหนาแน่น ในบริเวณที่โล่งแจ้ง ได้รับแสงแดดจัด ปลูกประดับเป็นซุ้มไม้เลื้อยให้ร่มเงา ดอกชุบแป้งทอดรับประทานได้

Posted in .