กะเจียน

Polyalthia cerasoides (Roxb.) Bedd. ex Bedd.

วงศ์ ANNONACEAE

ชื่ออื่นๆ: พญารากดำ (ชลบุรี) แคหาง (ราชบุรี) จันทร์ดง ทรายเด่น(ขอนแก่น) โมดดง (ระยอง) สะบันงาป่า (เหนือ) เหลือง (ลำปาง)

ไม้ต้น สูง 5-12 เมตร ลำต้นเปลาตรง กิ่งออกเกือบตั้งฉากกับต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับถี่ที่ปลายกิ่ง รูปรีแกมรูปใบหอกหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ขนาด 4-10 x 2-3 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมนและเบี้ยว ก้านใบยาว 2-5 มิลลิเมตร ดอกออกเดี่ยวตามซอกใบ สีเขียวหรือเขียวอมเหลือง ก้านดอกยาว 2-3 เซนติเมตร ใบประดับรูปไข่ ดอกขนาด 1.5-2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ เรียงสลับกันเป็น 2 ชั้น ผลออกเป็นกลุ่ม แต่ละผลรูปค่อนข้างกลม ขนาด 6-8 มิลลิเมตร ก้านผลเรียว ยาว 2-3 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว สุกสีแดง

ออกดอกเดือนมกราคมถึงเมษายน เป็นไม้ที่ทั้งต้นมีใบดก ให้ร่มเงาได้ดี

Posted in .