สบู่แดง

Jatropha gossypifolia L.

วงศ์ EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่นๆ: ละหุ่งแดง (กลาง) สบู่เลือด สลอดแดง หงษ์เทศ (ปัตตานี)

ไม้พุ่ม สูงประมาณ 1 เมตร มียางค่อนข้างใส ใบเดี่ยว สีเขียวแกมม่วง เรียงเวียน รูปไข่กว้างหรือเกือบกลม ขนาดกว้างและยาว 10-15 เซนติเมตร แผ่นใบบาง ขอบเว้าลึกเป็น 3-5 แฉก ปลายแหลม โคนรูปหัวใจหรือมน ขอบใบจักแบบฟันเลื่อยและมีขน ก้านใบมีขนต่อมที่มีน้ำเหนียวๆ ช่อดอกเป็นช่อเชิงประกอบ ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง เป็นช่อสั้น ดอกแยกเพศร่วมช่อ มีดอกเพศเมียอยู่กลางช่อ ใบประดับมีขนต่อมแบบเดียวกับที่ก้านใบ กลีบดอกสีแดง ผลค่อนข้างกลม ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร

ออกดอกและผลเกือบตลอดปี

Posted in .