สลัดไดป่า

Euphorbia antiquorum L.

วงศ์ EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่นๆ: กะลำพัก (นครราชสีมา) เคียะผา (เหนือ) เคียะเหลี่ยม หงอนงู (แม่ฮ่องสอน)

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-6 เมตร ทุกส่วนมียางขาว ลำต้นอวบและแข็ง แยกกิ่งสาขามาก กิ่งช่วงปลายมี 3 เหลี่ยม กิ่งต่ำกว่าอาจมี 4-5 เหลี่ยม สันหรือขอบของเหลี่ยมหยักแหลม ปลายหยักมีหนามสั้น แข็ง สีน้ำตาลแดง 1 คู่ ใบเดี่ยว เรียงเวียน ร่วงง่าย ใบรูปรีแกมรูปไข่กลับ ขนาดเล็ก ช่อดอกสั้นเหนือคู่ของหนาม ดอกแยกเพศร่วมช่ออยู่ภายในวงประดับ มีดอกเพศเมียอยู่ตรงกลางและดอกเพศผู้ลดรูป ดูคล้ายทั้งช่อคือดอก 1 ดอก ดอกทั้งสองมีสีเหลืองอ่อน ผลรูปเกือบกลม มี 3 พู ขนาดประมาณ 4 มิลลิเมตร

ออกดอกเดือนกันยายนถึงมกราคม ติดผลเดือนธันวาคมถึงเมษายน ยางของต้นสดมีพิษ ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

Posted in .