สวาด

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

วงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่ออื่นๆ: บ่าขี้แฮด (เหนือ) หวาด (ใต้)

ไม้เลื้อยมีหนาม ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงสลับ ช่อใบยาว 30-50 เซนติเมตร ใบย่อยมีก้านสั้นๆ แผ่นใบรูปไข่ รูปไข่แกมใบหอก หรือรูปขอบขนานแกมใบหอก ขนาด 2-4 x 1-2 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือปลายมนและมีติ่งแหลมปลายสุด โคนใบเบี้ยว ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อใหญ่เหนือซอกใบเล็กน้อย ฝักแบน รูปรี มีขนยาวแข็งเป็นหนามโดยรอบ ขนาดฝัก 5-8 x 3.5-4 เซนติเมตร เมล็ดสีเทา รูปร่างเกือบกลม แข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2เซนติเมตร

ออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ติดฝักเดือนมกราคมถึงตุลาคม

Posted in .