สวอง

Vitex limonifolia Wall.

วงศ์ LABIATAE

ชื่ออื่นๆ: ตีนนก (เหนือ) สมอตีนเป็ด สมอนน (ประจวบคีรีขันธ์) สมอหลวง (ชลบุรี) สวองใหญ่ สวองหิน (สระบุรี)

ไม้ต้น กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลเหลือง ใบประกอบแบบนิ้วมือ ก้านใบมีปีกตามแนวยาว มีใบย่อย 3 ใบ รูปรี ปลายเรียวแหลม โคนแหลม ขอบเรียบ ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขน ใบย่อยไม่มีก้านใบ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกและดอกมีขนสีน้ำตาลเหลือง ใบประดับรูปใบหอก ดอกเล็กสีม่วงอ่อน กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายกเป็น 5 แฉก กลีบดอกรูปปากเปิด มี 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน แบบสั้น 2 อัน ยาว 2 อัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ ผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง รูปกลม ผิวเกลี้ยง

ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ ติดผลเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม

Posted in .