สะบ้าลิง

Entada glandulosa Gagnep.

วงศ์ LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ชื่ออื่นๆ: สะบ้าลาย (กลาง) ผักตีนแลน มะบ้าลิง มะบ้าปน มะบ้าวอก(เหนือ) เครือลิ้นแลน (หนองคาย)

ไม้เถาหรือไม้รอเลื้อย แยกแขนงมาก ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ยาว 10-12 เซนติเมตร ประกอบด้วยแขนงย่อย 3 คู่ แขนงคู่ปลายสุดไม่มีใบและเปลี่ยนเป็นเส้นขด ทำหน้าที่เป็นมือจับสำหรับเลื้อยพัน แขนงคู่ล่าง 2 คู่ ใบย่อยชั้นที่ 2 ก้านสั้นมาก มี 4-6 คู่ รูปขอบขนาน ขนาด 1-2.5 x 4-8 มิลลิเมตร ช่อดอกออกตามชอกใบ รูปทรงกระบอก ขนาด 8-12 x 2 เซนติเมตร ดอกสีเหลือง เรียงตัวแน่น ฝักยาวตรงหรือโค้ง ขอบคอด ผิวนูนทั้งสองด้านตามแนวที่มีเมล็ด ยาวได้ถึง 35 เซนติเมตร ฝักแก่สีน้ำตาลเกือบดำ หักตามรอยคอด เมล็ดค่อนข้างกลม ขนาด 1.5-2 เซนติเมตร สีน้ำตาล

ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ติดผลเดือนสิงหาคมและกุมภาพันธ์

Posted in .