สะเดาอินเดีย

Azadirachta indica A. Juss. var. indica

วงศ์ MELIACEAE

ชื่ออื่นๆ: ควินิน

ไม้ต้น สูง 15-20 เมตร ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ใบย่อยมี 5-7 คู่ เรียงตรงกันข้าม รูปไข่แกมรูปใบหอก ขนาด 4.5-9 x 1.5-4 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือจักฟันเลื่อยห่าง แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ยาว 10-25 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายกเป็น 5 จัก กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ขนาด 3-5 x 3 มิลลิเมตร ปลายมน เกสรเพศผู้เชื่อมกันเป็นหลอดรูปทรงกระบอก มีอับเรณู 10 อันติดอยู่ที่ปลายหลอด ผลรูปกลมกึ่งรี ขนาด 1.3-1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกหรือแก่จัดเป็นสีเหลือง

ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ พบขึ้นข้างพระเจดีย์อุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตรยอดอ่อนใช้เป็นอาหารได้เช่นเดียวกับสะเดาไทย

Posted in .