สามสิบ

Asparagus racemosus Willd.

วงศ์ ASPARAGACEAE

ชื่ออื่นๆ: จ๋วงเครือ (เหนือ) ผักชีช้าง (หนองคาย) ผักหนาม (นครราชสีมา) สามร้อยราก (กาญจนบุรี)

ไม้เลื้อย มีรากสะสมอาหารเป็นกระจุก ลำต้นผอม แตกกิ่งสาขามาก ตามลำต้นมีกิ่งลดรูปลักษณะคล้ายใบและทำหน้าที่แทนใบ รูปแถบ ปลายแหลม ยาว 1-3.5 เซนติเมตร ออกเป็นกระจุก 3-8 กิ่งด้วยกัน ใบที่แท้จริงลดรูปเป็นเกล็ดเล็ก ๆ เรียงสลับ ที่โคนใบมีหนาม ดอกออกเป็นช่อสั้น ๆ ตรงซอกกิ่ง สีขาว กลิ่นหอม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกลักษณะเหมือนกัน มีทั้งหมด 6 กลีบ เชื่อมติดกันเล็กน้อยที่โคนเป็นรูประฆัง ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มิลลิเมตรเกสรเพศผู้ 6 อัน ผลทรงกลม มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 มิลลิเมตร

ออกดอกเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ติดผลเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม

Posted in .