ทั้งหมด
กกเหง้าเลื้อย
กระชิด
กระเช้าถุงทอง
กระแตไต่ไม้
กระสอบ
กะเจียน
กะทกรก
กูดหมาก
เกด
ไกร
ข่อย
ข้าวสารดอกเล็ก
คันทรง
คันธุลี
งิ้วป่า
งิ้วป่าดอกแดง
จัน
จันทน์ผา
จิงจ้อขาว
จิงจ้อผี
เจตพังคี
แจง
ชิงชี่
เฒ่าหลังลาย
ดองดึง
ตะขบฝรั่ง
ตะคร้ำ
ตะบูนขาว
ตะแบกทอง
ตะแบกนา
ตำลึงตัวผู้
โตงวะ
เถาผักเลี้ยง
เถาย่านาง
เถาวัลย์ด้วน
เถาเอ็นเล็ก
ทองเดือนห้า
เทียนขโมยน้ำ
เทียนเล
นมตำเลีย
น้อยหน่า
บานดึก
บุก
ปงช้าง
ปอแก่นเทา
ปอขนุน
ปอขาว
ปอคาว
ปอเจี๋ยน
ปอทะเล
โปรงขาว
ผักควา
ผักบุ้งทะเล
ฝาดขาว
พวงชมพู
พุทรา
แพ่งเครือ
โพขี้นก
โพทะเล
โพธิ์
มะกล่ำต้น
มะกล่ำตาหนู
มะกอก
มะกา
มะเกลือ
มะขาม
มะขามเทศ
มะค่าโมง
มะนาวผี
มะลิลา
มันมือเสือ
ยอป่า
รัก
ลั่นทม
ลั่นทมขาว
ลำไยเครือ
ลิ้นมังกร
เล็บมือนาง
สบู่แดง
สลัดไดป่า
สวอง
สวาด
สะเดาอินเดีย
สะบ้าลิง
สามสิบ
สารพัดพิษ
สำโรง
เสมา
แสมทะเล
แสมสาร
โสมไทย
ไส้ไก่
หญ้าพุ่งชู้
หญ้าหัวรากน้อย
หญ้าหางกระรอก
หนอนตายหยาก
หนามวัวซัง
หมามุ่ย
หมีเหม็น
หมูหมัน
หางนกยูงฝรั่ง
แหนนา
อบเชยเถา
อัญชัน