2 Avicennia3

แสมทะเล

Avicennia marina Forssk.

วงศ์ AVICENNIACEAE

ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก โดยทั่วไปสูง 1-10 เมตร มีรากหายใจจำนวนมาก โผล่สูงจากพื้น 10-15 เซนติเมตร เปลือกต้นเป็นสีขาวถึงสีเทาหรือสีเขียวแกมเหลือง ผิวเรียบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ รูปใบหอก หรือรูปรี ขนาด 3.5-12 x 1.5-5 เซนติเมตร ปลายและโคนใบแหลม เนื้อใบหนา ผิวใบด้านบนเรียบเกลี้ยง เป็นมัน ด้านล่างสีเทาแกมขาวและมีขนละเอียดปกคลุม ขอบใบเรียบ มักจะม้วนตามยาวไปทางด้านหลังใบเหมือนเป็นหลอด ช่อดอกแบบช่อกระจุกตั้งขึ้น ออกที่ปลายยอด ก้านช่อดอกยาว ในช่อมีจำนวนดอกน้อยถึงมีมาก ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงแยกเป็น 5 แฉก มีขนปกคลุม และติดทนเมื่อเป็นผล กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีส้ม ปลายกลีบแยกเป็น 4 แฉก ผลคล้ายรูปหัวใจ มีเมล็ด 1 เมล็ด ซึ่งมักจะงอกบนต้นแม่ก่อนตกลงพื้น

ออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เป็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

Senna

แสมสาร

Senna garrettiana (Craib) Irwin & Barneby

วงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่ออื่นๆ: ขี้เหล็กโคก ขี้เหล็กแพะ ขี้เหล็กป่า (เหนือ) ขี้เหล็กสาร (นครราชสีมา ปราจีนบุรี)

ไม้ต้นขนาดกลาง ใบดกเขียวตลอดปี สูงประมาณ 10 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงเวียนรอบกิ่ง ใบย่อย 6-9 คู่ รูปไข่หรือรูปใบหอก ขนาด 5-6 x 2-2.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปกลมหรือมน ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาว 12-20 เซนติเมตร เป็นช่อเชิงประกอบ มีแกนยาวและแตกแขนง กลีบดอกสีเหลือง มี 5 กลีบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก 2-2.5 เซนติเมตร ผลเป็นฝักแบนบาง ขนาด 15-20 x 2-4 เซนติเมตร มักบิดเมื่อแก่ เมล็ดเรียงตามยาวของฝัก ฝักละประมาณ 20 เมล็ด

ออกดอกเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม

2 por_Talinum_7-5

โสมไทย

Talinum triangulare (Jacq.) Willd.

วงศ์ PORTULACACEAE

ชื่ออื่นๆ: โสมจีน (เชียงใหม่)

ไม้ล้มลุกหลายฤดู มีรากพองคล้ายหัว ลำต้นตั้งตรง อวบน้ำและผิวเกลี้ยง สูง 30-50 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มเล็ก ๆ ใบเดี่ยว เรียงเวียน แต่ช่วงใกล้ปลายยอดคล้ายเรียงตรงข้าม ก้านใบสั้น แผ่นใบรูปช้อน อวบน้ำ ปลายมน ขนาด 3-7 x 1.5-4.5 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อใหญ่ที่ยอด แกนช่อรูปสามเหลี่ยมและแตกแขนง ทั้งช่อยาว 4-15 เซนติเมตร ดอกสีชมพู กลีบดอกมี 5 กลีบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร ผลกลมหรือรูปรี แตกเมื่อแก่ เมล็ดสีดำ จำนวนมาก

ออกดอกตลอดปี

1 Jasminum3

ไส้ไก่

Jasminum funale Decne. subsp. funale

วงศ์ OLEACEAE

ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย แตกกิ่งยาว อายุหลายปี ใบประกอบแบบมีหนึ่งใบย่อย เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปรี ขนาด 5-8 x 3.2-4.6 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม โคนใบมน ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ยกเว้นด้านล่างมีขนยาวคลุมตุ่มใบที่อยู่ติดเส้นกลางใบด้านละ 3-4 อัน ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปกรวย ปลายแยกเป็น4 แฉกสั้นๆ กลีบดอกสีขาว รูปดอกเข็ม โคนกลีบเชื่อมเป็นหลอดยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายแยก 6-8 แฉก รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ยาว 1.3-1.5 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 2 อัน ติดอยู่กลางหลอดกลีบดอก ผลมีเนื้อ มี 1-2 พู รูปร่างกลมหรือค่อนข้างรี เมื่อสุกสีดำ มี 1 เมล็ด

ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม